1500
25
11500
τίτλοι
5000+
επισκέπτες
αντίτυπα βιβλίων
εκδοτικοί οίκοι
Κάθε χρόνο, σε συνεργασία με πολλούς εκδοτικούς οίκους και μοναστήρια, οι εκδόσεις Εν Πλω διοργανώνουν την Έκθεση Ορθόδοξου Χριστιανικού Βιβλίου. Ακολουθώντας μια μακρόχρονη παράδοση, η έκθεση πραγματοποιείται στις άνετες συνεδριακές αίθουσες του ξενοδοχείου Divani Caravel στην Αθήνα.

Η έκθεση φέρνει σε επαφή ανθρώπους με ένα κοινό ενδιαφέρον: την αγάπη τους για τα βιβλία και την ορθόδοξη πνευματικότητα. Δεκάδες εκδηλώσεων και παρουσιάσεων βιβλίων προσφέρουν πολύτιμες στιγμές και εμπειρίες σε όλους τους επισκέπτες.